Welgelegen Logo   NG Gemeente Stellenbosch Welgelegen    
  StelWel Logo
 
 
 
ONTHOU DIT
Eredienste tydens vakansie altyd 09h00NG Gemeente Stellenbosch Welgelegen

Geroep Gewillig Gestuur
 geroep   gewillig   gestuur 

Christus is die Here!
Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou...
Om so Sy groot opdrag uit te leef.

Jongste Nuus
Barmhartigheid Kersprojek - inligting by die kantoor

Program
14 Des 09h00 Erediens Leon Fouche
21 Des 09h00 Erediens
25 Des 09h00 Kersfees Erediens
28 Des 09h00 ErediensWOORD VAN GOD
Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors
Jes 9:5AFKONDIGINGEBYBELSAAM
 
 
  Kopiereg © 2009 deur Stellenbosch Welgelegen. Alle regte voorbehou.
Ontwerp en onderhou deur inventit.