Welgelegen Logo   NG Gemeente Stellenbosch Welgelegen    
  StelWel Logo
 
 
 
ONTHOU DIT
Gemeentevergadering en stemming oor Artikel 1 van die kerkorde op 28 September na die 10h00 erediensNG Gemeente Stellenbosch Welgelegen

Geroep Gewillig Gestuur
 geroep   gewillig   gestuur 

Christus is die Here!
Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou...
Om so Sy groot opdrag uit te leef.

Jongste Nuus
Dankie vir almal se bydraes tot die Lentefees.

Program
21 Sep 08h30 Erediens Leon Fouche
21 Sep 10h00 Erediens Leon Fouche
21 Sep 10h00 Kleuterkerk
21 Sep 10h00 Junior Kategese Leon Cronje
21 Sep 18h00 Omgeegroepe
21 Sep 19h00 Tienerkerk - Event reeks Leon Cronje
28 Sep 08h30 & 10h00 Erediens
28 Sep 11h00 Gemeentevergadering - Artikel 1WOORD VAN GOD
7Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. 8As ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.
Rom 14AFKONDIGINGEBYBELSAAM
 
 
  Kopiereg © 2009 deur Stellenbosch Welgelegen. Alle regte voorbehou.
Ontwerp en onderhou deur inventit.