Pinkster

Pinkster se datum verskil van jaar tot jaar. Hou dus die jaarprogram dop. Ons hou Pinksterdienste tydens Pinkster vanaf die Maandag ná Hemelvaart tot die Donderdag. Twee geleenthede per dag word aangebied om 09:30 en 19:00. Ná die diens is daar tee en koekies in die oggende en heerlike sop en broodjies in die aande. Na gelang van omstandighede word daar ook Tienerpinkster en Kinderpinkster aangebied, maar nie elke jaar nie, aangesien dit soms tydens eksamentye val. Die Pinksterseisoen word afgesluit met ’n Pinksterfees-Nagmaal op Pinkstersondag.

Barmhartigheidsmaandprojek

Die Barmhartigheidsmaandprojek vind plaas tydens Augustus wanneer oud en jonk in die gemeente uitgedaag word om ’n verskeidenheid projekte binne en buite ons gemeente te ondersteun.

Gemeente-ete

Een keer ’n jaar word die hele gemeente uitgenooi om ’n spesiale ete by die kerk by te woon. Dit is ’n heerlike saamkuier-geleentheid aan lang tafels, waar gemeentebande versterk word. Die kos is altyd uit die boonste rakke en na die tyd is daar altyd navrae oor resepte!

Lentefees

Die hoogtepunt op ons gemeente se sosiale kalender! Van vroeg in die jaar woeker ons al en is ons aan die woel om hierdie spanpoging ’n sukses te maak. Oud en jonk sien uit na al die heerlikhede en tuisgebak om te koop en daar is altyd vermaak en genoeg om die kinders mee besig te hou. Vanaf 2019 dink ons daaraan om ons Lentefees uit te brei met een of meer saamkuier- geleenthede, onder andere ’n Winterfees in Julie, waartydens ons die tradisionele potjiekos kompetisie aanbied. By die Lentefees in September word daar heerlik geëet en gedrink en gespeel en gelag. Hou die Welweek en ander nuuskanale dop vir meer inligting en kom neem deel aan al die heerlikhede!

Lesotho-uitreik

Sedert die Septembervakansie van 2008 is daar jaarliks ’n uitreik na Lesotho waar ons vir ds August Basson op Maphutseng gaan help. Hoewel dit hoofsaaklik ’n groep tieners is wat saamgaan, kan enige lidmate wat wil saamkom, inval. Ons werk hard op hierdie uitreike, maar dit verander lewens – meestal ons eie lewens.

Bybelnagte

Bybelnagte is ’n teologiese gesprek-reeks en vind jaarliks in Oktober by die kerk plaas. Vooraf word saamgekuier met ’n kaas en wyn waarna almal na die sprekers luister en daar ook tyd vir bespreking gegee word.

Kersfeesprojek

Die Kersfeesprojek vind plaas in November en Desember. Elke jaar word spesiale versoeke ontvang van verskeie instansies waar ons gemeente reeds betrokke is. Kospakkies, kersgeskenke en geld word ingesamel vir onder meer inwoners van ouetehuise, personeel by instansies en behoeftige gesinne.

Kerssangdiens

Die Kerssangdiens is ons gemeente se afsluiting vir die jaar. Saamsing word afgewissel met saamluister – ’n gepaste manier om die feestyd in te gaan.