Gebeure

Gebeure 2016-03-24T10:18:34+00:00

Pinkster

Ons Pinksterdienste vind jaarliks tydens Pinkster plaas vanaf die Sondag na Hemelvaart tot die Donderdagaand. Tienerpinkster in die kerksaal en Kinderpinkster in die vierkant vind plaas in dieselfde tyd as wat die Pinksterdienste vir volwassenes gehou word. Daarna is almal welkom om ’n warm koppie sop en heerlike broodjie saam te geniet. Pinkster word afgesluit met ’n Pinksterfees-Nagmaal die volgende Sondag.

Barmhartigheidsmaandprojek

Die Barmhartigheidsmaandprojek vind plaas tydens Augustus wanneer oud en jonk in die gemeente uitgedaag word om ’n verskeidenheid projekte binne en buite ons gemeente te ondersteun.

Gemeente-ete

Een keer ’n jaar word die hele gemeente uitgenooi om ’n spesiale ete by die kerk by te woon. Dit is ’n heerlike saamkuier-geleentheid aan lang tafels, waar gemeentebande versterk word. Die kos is altyd uit die boonste rakke en na die tyd is daar altyd navrae oor resepte!

Lentefees

Die hoogtepunt op ons gemeente se kerkalmanak! Van vroeg in die jaar woeker ons al en is ons aan die woel om hierdie spanpoging ’n sukses te maak. Oud en jonk sien uit na al die heerlikhede en tuisgebak om te koop en daar is altyd vermaak en genoeg om die kinders mee besig te hou. Die potjiekoskompetisie is ’n groot trekpleister en elke jaar word ’n potjiekoskoning gekroon.

Lesotho-uitreik

Sedert die Septembervakansie van 2008 is daar jaarliks ’n uitreik na Lesotho waar ons vir ds August Basson op Maphutseng help. Hoewel dit hoofsaaklik ’n groep tieners is wat saam met Leon Cronje en sy gesin gaan, word gesinne in die gemeente aangemoedig om saam te gaan.

Kleingroepe-braai

Een keer ’n jaar word ’n bring-en-braai gereël waar al die kleingroepe welkom is om saam te kom kuier. Die poeding is gewoonlik op die huis!

Bybelnagte

Bybelnagte vind jaarliks in Oktober by die kerk plaas. Vooraf word saamgekuier met ’n kaas en wyn waarna almal na die sprekers luister en daar ook tyd vir bespreking gegee word.

Kersfeesprojek

Die Kersfeesprojek vind plaas in November en Desember. Elke jaar word spesiale versoeke ontvang van verskeie instansies waar ons gemeente reeds betrokke is. Kospakkies, kersgeskenke en geld word ingesamel vir onder meer inwoners van ouetehuise, personeel by instansies en behoeftige gesinne.

Kerssangdiens

Die Kerssangdiens is ons gemeente se afsluiting vir die jaar. Saamsing word afgewissel met saamluister – ’n gepaste manier om die feestyd in te gaan.