Koninkrykstyd, Graad 7-Sondag en Bekertjiesondag

Loading Gebeurtenisse

Gebedsgeleentheid: 08:45 (komiteekamer)

Erediens: 09:30

Prediker: Leon Cronje

Deuroffer: Jamestown Sounds

Kleuterkerk & Junior Kategese: 09:30 (Afsluiting)