Kampe

Kampe 2016-03-24T10:50:30+00:00

Gemeentekamp

Die Gemeentekamp is ‘n familiekamp waar oud en jonk welkom is. Lekker dinge word saamgedoen en dis ‘n geleentheid vir saamleer en om verhoudings te verstewig. Moeite word gedoen om sprekers en spesiale aktiwiteit te reël.

Tienerkamp

’n Tienerkamp vir tieners in graad 8 tot 11 word jaarliks gehou. Dit is ‘n wonderlike saamleer- en saamkuiergeleentheid vir die tieners.

Belydeniskamp

Die Belydeniskamp vind gewoonlik in die derde kwartaal plaas waar al die graad 11’s van die Belydenisklas bymekaarkom.

Kinderkamp

Die Kinderkamp vind gewoonlik plaas in die vierde kwartaal. Van die heel kleinste graad R-kind tot die amper-tiener graad 7’s! Ouers is ook welkom om saam te kamp as die kinders nie alleen wil gaan nie.