Doop

Ouers wat hulle babas wil doop, kan die skriba kontak by 021 886 5975 of ’n e-pos stuur aan skriba@stelwel.co.za om reëlings te tref. Die eerste Sondag van elke maand is gewoonlik ’n doopgeleentheid, maar spesiale versoeke sal oorweeg word. Ouers word versoek om self ’n afspraak vir ’n doopgesprek te maak met die leraar wat hul baba gaan doop.

Belydenisaflegging

Belydenisaflegging is die kinders se eie keuse. In die jaar na hulle die Belydenisklas voltooi het, kan hulle aansoek doen om belydenisaflegging. Onderhoude word met hulle gevoer voordat hulle toegelaat word om belydenis af te lê. Daar is gewoonlik twee geleenthede vir belydenisaflegging – in die eerste en in die derde kwartaal.

Troues

Kontak die koster by 021 886 5975 of stuur ’n e-pos na koster@stelwel.co.za indien jy meer wil uitvind oor die reëlings rondom troues en om ’n afspraak met haar te maak. Klik hier om die vorm af te laai wat ingevul moet word.

Begrafnisse

Kontak die koster by 021 886 5975 of stuur ’n e-pos na koster@stelwel.co.za indien jy meer wil uitvind oor die reëlings rondom begrafnisse en om ’n afspraak met haar te maak. Klik hier om die vorm af te laai wat ingevul moet word.

Nuwe intrekkers

Klik hier om die vorm af te laai wat ingevul moet word indien jy besluit om by ons gemeente aan te sluit. Die voltooide vorm kan gestuur word aan skriba@stelwel.co.za of gedurende kantoorure by ons afgegee word.

Huur van lokale

Kontak die koster by 021 886 5975 of stuur ’n e-pos na koster@stelwel.co.za indien jy meer wil uitvind oor die huur van lokale en om finale reëlings te tref. Klik hier om die vorm af te laai wat ingevul moet word.