Eredienste

Elke Sondagoggend om 09:30 is daar ’n erediens in die kerkgebou. Een Sondag per kwartaal is daar ’n Nagmaal-erediens. Doopsondae is gewoonlik die eerste Sondag van ’n maand, maar dit kan ook anders gereël word. Daar word tydens gewone kwartale Sondae koffie en tee bedien by die Koinonia Kafee waar ons lekker saamkuier ná die erediens.

Moederskamer

Die moederskamer is gereserveer vir ouers met babas en klein kindertjies wat nie in die kerk wil sit nie. Indien u siek is, moet u asseblief nie van die moederskamer gebruik maak nie. Dit is ’n gesondheidsrisiko vir ons babas. Baie dankie vir u samewerking in hierdie verband.

Kleuterkerk

Leer en groei saam met Jesus! Sondae gedurende die kwartaal tydens die erediens in die konsistorie (tensy anders op die afkondigings of almanak aangedui). Almal van twee jaar oud tot graad R welkom! Kontak Elzanne van der Westhuizen by 074 144 9226 of stuur ‘n epos na elzanne@stelwel.co.za.

Junior kategese

Junior kategese vind plaas in die kerksentrum se saal gedurende die kwartaal, soos aangedui op die almanak. Alle kinders in graad 1 tot graad 7 is welkom. Hulle kom eers saam kerk toe met hul ouers vir die begin van die erediens. Daarna verdaag hulle vir ’n groepbyeenkoms in die saal voordat hulle in hul onderskeie graadgroepies verdeel. Na afloop van die groepies is hulle welkom om ’n glasie sap by die Koinonia Kafee te geniet. Kontak Elzanne van der Westhuizen by 074 144 9226 of stuur ‘n epos na elzanne@stelwel.co.za.

Tienerbediening

Ons tienerbediening en omgeegroepies is ‘n alles-in-een byeenkoms Sondagaande om 18:00 in die kerksaal, soos aangedui op die almanak. Hulle begin met ‘n erediens in die tieners se idioom waarna hulle in graadgroep-kleingroepe verdeel vir verdere gesprek. As hulle klaar is, drink hulle koeldrank of koffie en kuier lekker saam tot 19:30. Alle tieners van graad 8 tot graad 12 is welkom. Kontak Elzanne van der Westhuizen by 074 144 9226 of stuur ‘n epos na elzanne@stelwel.co.za.

Belydenisgroep

Die graad 11’s van die belydenisgroep kom Sondae saam met die tienerbediening bymekaar. Elzanne van der Westhuizen is die aanbieder van die belydenisjaar. Belydenisaflegging vind in die kinders se graad 12-jaar plaas tydens twee geleenthede in die eerste en derde kwartaal. Kontak Elzanne van der Westhuizen (elzanne@stelwel.co.za / 074 144 9226).

Koshuisbediening

Ons gemeente neem verantwoordelikheid vir kategese van kinders in Huis Bloemhof, koshuis van Hoër Meisieskool Bloemhof. Gedurende die week neem vrywilligers leiding by omgeegroepe in die koshuis. Koshuiskinders skakel ook in by ons belydenisklas.