Wat gebeur Sondae

Wat gebeur Sondae 2016-03-15T07:14:11+00:00

Eredienste

Sondae tydens die kwartaal asook vakansietye is daar een diens om 09:30. Die eerste Sondag van ’n nuwe kwartaal is daar ’n familiediens waar daar meer op die kinders en gesin gefokus word. Een Sondag per kwartaal word ’n Nagmaalsdiens gehou. Gedurende die kwartaal word tee in die vierkant bedien (na afloop van die erediens) en kan daar boeke by die biblioteek (ook in die vierkant) uitgeneem word.

Moederskamer

Die moederskamer is gereserveer vir ouers met babas en klein kindertjies wat nie in die kerk wil sit nie. Indien u siek is, moet u asseblief nie van die moederskamer gebruik maak nie. Dit is ’n gesondheidsrisiko vir ons babas. Baie dankie vir u samewerking in hierdie verband.

Kleuterkerk

Leer en groei saam met Jesus! Sondae gedurende die kwartaal tydens die erediens in die konsistorie (tensy anders op die afkondigings of almanak aangedui). Almal van twee jaar oud tot graad R welkom! Kontak Leon Cronje by 021 886 5115 of stuur ’n e-pos na leon.cronje@stelwel.co.za.

Junior kategese

Junior kategese vind plaas in die kerksentrum se saal gedurende die kwartaal, soos aangedui op die almanak. Alle kinders in graad 1 tot graad 7 is welkom. Hulle kom eers saam kerk toe met hul ouers vir die begin van die erediens. Daarna verdaag hulle vir ’n groepbyeenkoms in die saal voordat hulle in hul onderskeie graadgroepies verdeel. Na afloop van die groepies is hulle welkom om ’n glasie sap in die vierkant te geniet. Kontak Leon Cronje by 021 886 5115 of stuur ’n e-pos na leon.cronje@stelwel.co.za.

Tienerbediening

Ons tienerkerk en omgeegroepies is ‘n alles-in-een byeenkoms Sondagaande om 18:00 in die kerksaal, soos aangedui op die almanak. Hulle begin met ‘n erediens in die tieners se idioom waarna hulle in graadgroep-kleingroepe verdeel vir verdere gesprek. As hulle klaar is, drink hulle koeldrank of koffie en kuier lekker saam tot 19:15. Alle tieners van graad 8 tot graad 12 is welkom. Kontak Leon Cronje by 021 886 5115 of stuur ’n e-pos na leon.cronje@stelwel.co.za.

Belydenisklas

Die graad 11’s van die belydenisklas kom Sondae saam met die tienerbediening bymekaar. Leon Cronje is die aanbieder van die belydenisklas. Belydenisaflegging vind in die kinders se graad 12-jaar plaas tydens twee geleenthede in die eerste en derde kwartaal. Kontak Leon Cronje by 021 886 5115 of stuur ’n e-pos na leon.cronje@stelwel.co.za.

Koshuisbediening

Ons gemeente neem verantwoordelikheid vir kategese van kinders in Huis Bloemhof, koshuis van Hoër Meisieskool Bloemhof. Gedurende die week neem vrywilligers leiding by omgeegroepe in die koshuis. Koshuiskinders skakel ook in by ons belydenisklas.