Ons is ’n gemeente met ’n visie. Die drie sleutelbegrippe van die gemeente se visie is: Christus is die Here (kruis in die middel); daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou (omgee vir mekaar), en sy groot opdrag uitleef (uitreik na die wêreld). Daaruit volg dan die missie, naamlik Geroep Gewillig Gestuur.

Ons gemeente probeer deurgaans hierdie aspekte uitleef – in die lewens van lidmate en alle aksies vanuit die gemeente. Die gemeente se bedieninge is ’n voortgaande proses wat die dinamiek van Christelike meelewendheid, mededeelsaamheid en praktiese Christenskap weerspieël.

Ons visie

Christus is die Here; daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou, en sy groot opdrag uitleef.

Ons missie

Geroep Gewillig Gestuur