Betrokkenheid

Betrokkenheid BUITE die gemeente 2016-03-17T15:28:53+00:00

Betrokkenheid BUITE die gemeente

Hoe raak ek betrokke by instansies buite die gemeente om my dissipelskap uit te leef? Die Barmhartigheidsaksie bestuur die gemeente se betrokkenheid by die onderstaande organisasies. Ons probeer behoeftes aanspreek deur deurlopende hulp, projekte en die verantwoordelike bestuur van skenkings en donasies. Gemeentelede verteenwoordig die onderstaande organisasies. Die waarnemende voorsitter is Monty Sahd en die koördineerder is Rina van den Heever. Kontak haar by 021 886 5975 of ontvangs@stelwel.co.za.

ACVV

ACVV bied maatskaplike dienste en bemagtigingsondersteuning aan talle mense wat in nood is: kinders, bejaardes, gestremdes, individue en gesinne. Die ACVV bestuur ’n groot crèche en pre-primêre skool en bedryf ’n winkel vir tweedehandse klere en produkte vir aanvulling van fondse. Ons verteenwoordiger is Belinda Mostert:mostertswab@gmail.com. Die ACVV se nommer is 021 883 3015.

ABBA

ABBA (deel van Badisa, die NG Kerk en VGK se bediening vir barmhartigheid). By ABBA word rolspelers gemobiliseer om middelafhanklikheid (alkohol- en dwelmmisbruik) te voorkom en te behandel. Gesinne wat geraak word, word ondersteun. Behandeling word by twee sentrums, Ramot en Toevlug, gegee. Ons verteenwoordiger is Lydia Burger: llb@sun.ac.za / 021 856 4703 / 083 277 6941.  ABBA Stellenbosch se nommer is 021 883 8030.

Huis Horison

Huis Horison is ’n tehuis in Stellenbosch waar verstandelik-gestremde persone lewenslank gehuisves en versorg word. Die tehuis is grootliks afhanklik van die steun van die gemeenskap. Van ons lidmate het kinders in Huis Horison. Heelwat inwoners het nie ouers of ander familie nie. Kom sluit aan by die Kring van Vriende van Huis Horison en help met projekte soos houtwerk, brei, naaldwerk, kaartjiesmaak, hekel, kralewerk en storieslees. Die verteenwoordiger is Christa van Heerden 021 886 5109 / 083 357 4166 / christavanheerden@ymail.com. Huis Horison se nommer is 021 887 5080.

Nagskuiling

Nagskuiling bied oornaggeriewe aan hawelose mense teen ’n nominale bedrag. Voedsel en komberse word voorsien waar nodig. Nagskuiling se nommer is 021 886 6173  en hulle e-posadres is nagskuiling.stellenbosch@gmail.com Ons gemeenteverteenwoordiger is Marietjie Visagé mriki.visage@gmail.com.

Safe House

Safe House is ’n plaaslike skuiling vir mishandelde vroue en kinders en persone met krisisswangerskappe. Safehouse se nommer is 021 883 2574. Ons verteenwoordiger is Louise Conradie (camalieka@gmail.com)

Stellemploy

Stellemploy is ’n organisasie wat deur die kerke van Stellenbosch begin is om werkloosheid aan te spreek. Werkloses word hier in opleidingsprogramme bemagtig met vaardighede soos kommunikasie en geletterdheid, rekenaargebruik, tuinwerk, kookkursusse, elektrisiënwerk en motorwerktuigkundige werk. Ons gemeente het ’n nóú band met Stellemploy en voorsien by geleentheid toebroodjies en vrugte tydens opleidingsprogramme. Die verteenwoordiger is Betta Augustyn:  betta@stellemploy.org.  Stellemploy se nommer: 021 886 6993.

Voedingsaksie

Voedingsaksie voorsien voedsel aan talle behoeftiges in ons gebied. Lidmate kan gevriesde sop vir Voedingsaksie na die kerk bring. Groente en droë bestanddele vir die maak van kos, asook brood, kan weeksoggende of Sondae na die kerk gebring word. Ons verteenwoordiger is Ina Dippenaar: 021 887 3984 / dippenaar.ina@gmail.com. Voedingsaksie se nommer is 021 886 8986 en Liezl Koen is die projekbestuurder.

Geluksoord

Geluksoord is ‘n tehuis hier in Stellenbosch vir verswakte bejaardes en ander kronies verswakte, seniele en Alzheimer pasiënte. Jy word genooi om by die  “Vriende van Geluksoord” in te skakel.  Hierdie groep raak betrokke deur ondersteuning te bied. Ons gemeente se verteenwoordiger is Hanna Sahd: hanna.sahd@gmail.com of 021 887 1616. Geluksoord se telefoonnommer is 021 887 3124.

Jamestown Sounds

Jamestown Sounds reik uit na die kinders van Jamestown en Cloetesville sodat soveel as moontlik kan leer om ’n musiekinstrument te bespeel of koor te sing. Die projek het ’n positiewe en verrykende uitwerking in die gemeenskap. Die verteenwoordigers is Karin Calitz: 021 883 3213 / 082 905 2888 / kbc@sun.ac.za en Erina Keizer: 082 670 7265 / erinakeizer@vodamail.co.za.

Jeuguitreik

Jeuguitreik is ’n organisasie wat na die belange van die Stellenbosse straatkinders omsien. Programme en ontspanning word vir kinders aangebied. Kinders van buite word ook gevoed, ondersteun en gehelp met huiswerk. Jeuguitreik se nommer is 021 886 6216 en hul e-posadres is youthoutreach@webmail.co.za. Ons verteenwoordiger is Mary Conradie (maryc@tfdesign.co.za)

Drakenstein Gevangenisuitreik

Drakenstein Gevangenisuitreik bereik gevangenes met geestelike boeke, verjaardag- en Kerskaartjies en korrespondensie. Ons gemeente borg dié wat die Christian Life Training (CLT) kursus volg en help met klere voorsien en werk soek met vrylating. Een maal per jaar besoek gemeentelede Drakenstein Gevangenis. Die gevangenes kom jaarliks getuienis lewer tydens ’n erediens. Ons gemeenteverteenwoordiger is Cecile van der Westhuysen: 021 887 5443 / cecilevdw@telkomsa.net.

Hospitaalbesoeke

Hospitaalbesoeke: By Stellenbosch Hospitaal word leesstof uitgedeel en Bybels gegee aan diegene wat dit graag wil hê. Die gemeenteverteenwoordiger is Cecile van der Westhuysen: 021 887 5443 / cecilevdw@telkomsa.net.

Paarl Hospitaal Neo-Natale Eenheid

Paarl hospitaal se neo-natale eenheid vir vroeggebore babas in ons streek word deur ons ondersteun deur veral die maak van kombersies, lakens, klere en babasakke. Ons gemeente se verteenwoordiger is Mary Conradie: 021 887 7407 / 072 286 5857 / maryc@tfdesign.co.za.

Internasionale Studentebediening

Internasionale Studentebediening reik uit na ’n groot groep internasionale studente op ons dorp sodat hulle vriendskap sal ervaar van die plaaslike gelowiges en blootgestel word aan die evangelie deur woord en daad getuienis. Die kontakpersone is Jurie (083 2355 920) en Magdaleen Goosen (082 427 2924) / goosens@isales.co.za.

Straatlig

Straatlig is ’n organisasie wat hulp, ondersteuning en bemagtiging bied aan werkloses en straatmense, asook weerlose kinders. Programme word aangebied (o.a. vir kinders) en praktiese hulp gegee. Straatlig word bestuur deur Stellenbosch Moedergemeente, maar ons gemeente ondersteun die projek waar ons kan. Kontak Straatlig by 021 883 3458 (bylyn 3: Stellumthombo) / 084 547 1143 of  info@straatlig.org.

Behoeftige studente

Behoeftige studente: Die gemeente ondersteun elke jaar een of meer studente emosioneel, deur hulp met befondsing en deur voorbidding. Die verteenwoordiger is Lydia Burger: 021 856 4703 / 083 277 6941 of llb@sun.ac.za.