As deel van hulle fokus op vroeëkindontwikkeling, beoog die NG Gemeente Koringberg om ’n boekeskat vir kinders tussen 0 en 10 jaar op te bou, aangesien daar geen biblioteek naby is nie.

Kan ons nie saamstaan en Koringberg hiermee help nie?

’n Sleepwaentjie sal gereedstaan by Goudini met die Wes-Kaap se Sinodesitting wat van 13 tot 17 Mei daar plaasvind. As elke afgevaardigde net één boek (nuut of tweedehands) na die Sinode bring, het Koringberg voor die einde van Mei ’n konsistorie-biblioteek!

Indien jy hierdie projek wil ondersteun, is jy welkom om boeke, geskik vir kinders 0 tot 10 jaar, na die kerkkantoor te bring. Leon Cronje gaan met sy karavaan na die sinode en het daarom baie plek vir boeke!

Meer inligting oor hierdie projek is hier beskikbaar.