Koninkrykstyd & Matrieksondag

Loading Gebeurtenisse
This gebeurtenis has passed.

BIDDAG VIR BEJAARDES & BEDIENING AAN JODE

Gebedsgeleentheid: 08:45 (komiteekamer)

Erediens: 09:30

Prediker: Leon Cronje

Tema en teks: Vra die dissipels die regte vraag? (Lukas 17: 5-10)

Deuroffer: Geluksoord

Kleuterkerk & Junior Kategese: 09:30

Kerkbiblioteek ná die erediens (vierkant)

Tee, koffie en saamkuier in ons Koinonia Kafee: 10:30 (leeskamer)