Die insameling van blikkieskos en droë voedsel gedurende Barmhartigheidsmaand het meegebring dat ons dmv Voedingsaksie, ACVV, Stellemploy, Eikiehart en die Nagskuiling kon help om die groot voedselnood in die Stellenbosch gemeenskap te help verlig.

Jossie Albertse het die eerste steentjie van ons blikkiesmuur gebou met haar bydrae. Liza Jacobs het met haar bydrae gesorg dat ons deur ons mikpunt van 1 250 breek.

Baie dankie aan elke gemeentelid wat bygedra het sodat ons uiteindelik 1 334 eenhede kon insamel!

Op die foto links help Mbulelu Kadji vir Shaun Gordon van Stellenbosch Voedingsaksie om die bakkievrag kos op te laai en op die foto regs ontvang Suzaan Brits en Leonardo Alexander die ACVV se  kos!