Bykans vyftig persone het op 12 Junie ‘n gesellige byeenkoms van die Klub sonder Brieke in die kerksaal bygewoon. Prof Daniël Louw het almal deur woord en beeld meegevoer met sy boodskap om eerder “fluit-fluit” ouer te word. Hy het beklemtoon dat elkeen persoonlik sin moet maak van sy of haar lewenservarings. Humor is ‘n reddingsboei om negatiewe aspekte van die lewe te oorbrug. ‘n Positiewe ingesteldheid is noodsaaklik om spreekwoordelik glimlaggend met vreugde jou roeping te vervul en Christus se opdrag prakties in jou leefwêreld uit te voer.