Die Barmhartigheidsaksie gaan vanjaar met ‘n inisiatief begin waar skenkings deur die jaar gekoppel word aan die deurkollektes en maandtemas.

Op jou kerkalmanak is elke maand volgens ‘n tema ingedeel. Meeste van die deurkollektes van ‘n bepaalde maand word ingesamel vir ‘n instansie wat hierdie probleem in ons gemeenskap aanspreek.   Jy sal byvoorbeeld sien by Januarie op jou almanak staan: Ons deurkollektes fokus veral op mense wat ‘n stryd voer teen middel-afhanklikheid. Daar is elke week ‘n beskrywing in die Welweek oor die organisasie vir wie die deurkollekte gaan.

Daar sal ook in die Welweek genoem word watter produkte geskenk kan word om die instansies te help vir wie ons in daardie bepaalde maand ondersteun.  As jy dalk ‘n behoefte het om ‘n spesifieke saak te ondersteun, kan jy die produkte wat ons aangekondig het, kerk of kerkkantoor toe bring, en ons sal sorg dat dit by die regte instansie uitkom.

So sal ons in Januarie toiletware vra wat ons aan ABBA kan stuur sodat mense wat vir behandeling gaan, ‘n toiletwarepakkie kan saamneem. ABBA het ons spesifiek hiervoor gevra.

Vir die pamflet met die volledige indeling van maandtemas en produkte wat gedurende spesifieke maande ingesamel gaan word, kliek hier.